OP_Fame

OP_FAME, czyli cykl edukacyjny dla artystów w OP ENHEIM we Wrocławiu! Ruszyły zapisy. OP_FAME to cykl konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do artystów sztuk wizualnych i kuratorów, którzy chcieliby dowiedzieć się z czym wiąże się zawodowa praca w sektorze kultury i sztuki, a dodatkowo poszerzyć wiedzę z zakresu rynku sztuki, rezydencji artystycznych i współpracy na linii artysta-galeria.
OP_FAME, w rozwinięciu OP_Future Art Market Education, to przygotowany przez OP ENHEIM cykl warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych i dyskusji, w których udział wezmą liczni specjaliści z obszaru sztuk wizualnych. Projekt ten ma charakter edukacyjny i powstał aby umożliwić twórcom większy dostęp do wiedzy z zakresu: mobilności międzynarodowej, aktywności zawodowej środowiska artystycznego, poznania modeli pracy z galerią, organizacji, planowania i zawodu artysty.


OP_FAME jest projektem bazującym na wymianie wiedzy i doświadczeń w celu podnoszenia kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w działalność w obszarze sztuki i rynku sztuki współczesnej. - mówi Kama Wróbel, dyrektor programowa OP ENHEIM - Formuła opierająca się na warsztatach, gdzie wiedza jest na bieżąco aktualizowana, a doświadczenie podlega ciągłej konfrontacji ze zmianami na rynku sztuki, co daje możliwość prowadzenia nowoczesnej edukacji. Program specjalistycznych warsztatów skierowany został do artystów oraz kuratorów. Networking grupy artystów i przyszłych kuratorów oraz galerzystów we wspólnym projekcie podnosi skuteczność efektów projektu i będzie mieć znaczenie dla rozwoju lokalnego i ponadlokalnego rynku sztuki. Szczególnie, że w OP ENHEIM uczestnicy będą mieli szansę spotkać się i osobiście porozmawiać z doświadczonymi ekspertami takimi jaki: m.in. Asia Żak Persons z berlińskiej galerii Żak-Branicka, Marta Kołakowska z warszawskiej Galerii Leto, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka z Centrum Sztuki WRO, krytyk i kurator Stach Szabłowski czy Andrea Hilger, Mátyás Dunajcsik z drezdeńskiego biennale - OSTRALE.

Przygotowane warsztaty staną się nie tylko okazją do bezpośredniego, otwartego kontaktu z ekspertami i praktykami danej dziedziny, ale poszerzą także kompetencje uczestników, ich praktyczne umiejętności i będą okazją rozprawienia się z mitami i powielanymi stereotypami. Program wydarzeń jest całoroczny, ale podzielony został na dwa główne bloki - pierwszy z nich objął wydarzenia w dniach 16, 17 i 30 marca 2019, a drugi odbędzie się w dniach 25-27 października 2019 roku. W międzyczasie, w okresie od kwietnia do września odbyły także wizyty studyjne, w ramach których wybrani uczestnicy warsztatów i konferencji odwiedzili Berlin, Drezno, Warszawę i Wrocław.

W marcu 2019 odbyła się pierwsza część projektu poświęcona zagadnieniom związanym z mobilnością w sztuce oraz sposobom promocji i reprezentacji galeryjnej. Tematyka październikowej edycji z kolei będzie oscylowała wokół zagadnień rynku sztuki i kolekcjonerstwa, prawa autorskiego, jak również procesu twórczego.

Opis konferencji: http://bit.ly/2LX4cB4
Opis warsztatów:
http://bit.ly/2Kgeuci
Press kithttp://bit.ly/2Kbopkw