30.08

Na placu budowy pojawiło się dzisiaj ogrodzenie z napisem "OP ENHEIM". Obok umieszczone logotypy wskazują jednocześnie na naszych partnerów, którym powierzamy na okres prac renowacyjnych historyczny Dom Oppenheimów: 'Budimex', 'Arup' i 'Major Architekci'.

Nie umkną wam zapewne także logotypy naszych dwóch pozostałych partnerów: ESK2016 i Firmy Womak.

Zapowiada się intensywny rok.