03.09

[Aktualizacja 14.09]

Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, wydarzenie OP_Books | Spotkanie z Andrzejem Lederem nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, tj. 16.09 o godz. 18.30.

Dokonane rezerwacje zostają zachowane. Wkrótce ogłosimy nowy termin wydarzenia! W razie pojawienia się wolnych miejsc, ogłosimy ponowne otwarcie zapisów.

/

OP_Books | Spotkanie z Andrzejem Lederem

Wokół książki „Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej"
Miejsce: Salon Herz, V p.

▪️ Z uwagi na komfort uczestników, na wydarzenie obowiązuje rezerwacja miejsc pod adresem: visit@openheim.org lub przez wiadomość na Facebooku.

/

Już 16.09 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu OP_Books. Tym razem w Salonie Herz gościć będziemy Andrzeja Ledera, autora i filozofa, z którym porozmawiamy o „Prześnionej rewolucji. Ćwiczeniach z logiki historycznej".

Zdaniem autora w latach 1939-56 dokonała się w Polsce rewolucja, którą przeżyliśmy „jakby we śnie”. Stworzyła ona warunki do ukształtowania się dzisiejszej klasy średniej i do prawdopodobnie najgłębszej od wieków zmiany mentalności Polaków: odwrotu od mentalności związanej z wsią i folwarkiem ku tej definiowanej przez miejski tryb życia.

Leder pokazuje, że „polska rewolucja” była wynikiem gwałtownych przemian wynikłych najpierw z okupacji hitlerowskiej i z doświadczenia Zagłady, a następnie z komunistycznych reform struktury własności, również wprowadzonych przez siły zewnętrzne wobec polskiego społeczeństwa.W ramach wydarzenia porozmawiamy o naszej mentalności oraz o tym, czy sytuacja pandemii zmienia coś w przeprowadzonej przez filozofa diagnozie. Spotkanie z Andrzejem Lederem stanie się jednocześnie wstępem do jesiennego programu wydarzeń w OP ENHEIM.

/

Andrzej Leder - filozof, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, pracę na temat historii Polski: „Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej”, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: „Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym”, i „Był kiedyś postmodernizm”, a także, po angielsku: „The Changing Guise of Myths” i po niemiecku „Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge”. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Współpracownik Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej. Mieszka w Warszawie.

____________
Organizator: OP ENHEIM
Mecenas: Womak Holding SA
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach programu "Wrocławska Strategia na rzecz Dialogu Międzykulturowego" 2018-2022 / www.wroclaw.pl.