04.10

Bazon Brock | Nacjonalizm jako warunek uniwersalności
wykład | #op_talks
26.10.2019, godz. 18:00-20:00
OP ENHEIM, Saln Herz, V p.

/

Kryzys Unii Europejskiej może zostać rozwiązany tylko wówczas, kiedy przejdzie się od modelu amerykańskiego „e pluribus unum” („jeden z wielu”) do modelu „zjednoczenie poprzez różnorodność”. Wymaga to europejskiej polityki tożsamości rozumianej w następujący sposób: każdy, kto dąży do zachowania tożsamości dla siebie lub swojej rodziny, grupy społecznej czy też narodu, może tego faktycznie dokonać jednie w odniesieniu do odrębności innych. Zachowanie swojej tożsamość oznacza również uznanie innych osób, grup i narodów, od których chcemy się odróżniać. Wzajemne uznawanie każdego, kto jest inny, stanowi wówczas podstawę jedności w różnorodności i poprzez nią. Ogólna zasada jest następująca: Nacjonalizm jest warunkiem uniwersalności. Do tej pory musimy się zadowalać jedynie „małym” uniwersalizmem jedności europejskiej w postaci UE.

Unia Europejska byłaby więc zjednoczeniem wszystkich tych, którzy potrafią wzajemnie uznawać swoją różnorodność. Ponieważ godnie zachowują się tylko ci, którzy szanują godność innych, tak mówi niemiecka konstytucja. Przed państwem leżącym tak centralnie jak Niemcy stawiane są najwyższe wymagania, aby uznawać tożsamość polską, czeską, słowacką, austriacką, szwajcarską, francuską, belgijską, holenderską, brytyjską oraz tożsamości skandynawskie i w sposób godny szanować ich odmienność od tożsamości niemieckiej.

Wymaga to wiele zrozumienia, a jeszcze więcej wiedzy historycznej. Bardzo długo nie można było tego oczekiwać od Niemców, dlatego też w nieuzasadniony sposób podejmowali oni próby narzucania siłą supremacji niemieckiej tożsamości kulturalnej innym europejskim dążeniom tożsamościowym. Ta katastrofalna porażka niemieckiej supremacji nauczyła ich podejmować próby godnego szanowania swoich sąsiadów i ich tożsamości. Unia Europejska jest takim poligonem ćwiczeń dla spełniania wszystkich wymogów wzajemnego uznawania się. Ćwiczenia są ułatwione przez wypłatę kompensat dla gospodarstw rolnych, ośrodków badawczych czy też strukturalnie słabo rozwiniętych regionów.

Bazon Brock zaprezentuje swoją ocenę doceniania tożsamości europejskich jako przykład obowiązku ciążącego na każdym Europejczyku.


▶ Spotkanie odbędzie się 26 października o godz. 18:00 w Salonie Herz na V piętrze kamienicy OP ENHEIM.
▶ Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
ZAPISY: Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres: visit@openheim.org

Bazon Brock jest artystą, krytykiem oraz teoretykiem sztuki, mieszkającym w Berlinie. Uważany jest za przedstawiciela ruchu Fluxus. Emerytowany profesor estetyki i edukacji kulturowej na Uniwersytecie Wuppertal. Tytuł profesora posiada też na Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu oraz Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Nagrodzony kilkukrotnie tytułem doktora honoris causa, a także Nagrodą im. Von der Heydta oraz Austriackim Krzyżem Honorowym. Opracował metodę action teaching, w której sala seminaryjna staje się sceną dla własnych i cudzych produkcji. W latach 1968–1992 prowadził szkoły dla odwiedzających documenta. W latach 2010–2013 kierował programem studiów „The Professionalized Citizen” w HfG Karlsruhe. Związany z wieloma instytucjami: Labor für Universalpoesie und Prognostik (laboratorium poezji uniwersalnej i prognostyki), Büro für Evidenzkritik (biuro ewidencyjnej krytyki), Institut für theoretische Kunst (instytut sztuki teoretycznej), Institut für Rumorologie / Gerüchteverbreitung (instytut plotkologii / rozprzestrzeniania plotek), Denkerei / Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand (stowarzyszenie / biuro do spraw pracy nad problemami nierozwiązywalnymi i pomiarów wyższego zwierzchnictwa).


_______
Spotkanie z Bazonem Brockiem jest organizowane w ramach programu OP_VISITORS, poświęconego współpracy polsko-niemieckiej i koncentrującego się na tematach, które dają możliwość poznania modeli pracy, organizacji, planowania w sektorze artystycznym w obu krajach. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Departamentu Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie (Senatsverwaltung für Kultur und Europa), realizującego projekt Partnerstwo Odry.