01.10

15 października o g. 18:30 zapraszamy wspólnie z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) na spotkanie z cyklu OP_Talks pt. "Niewidzialni? Mniejszości i społeczności narodowe i etniczne między Wrocławiem a Berlinem".

OP_Talks | Niewidzialni? Mniejszości i społeczności narodowe i etniczne między Wrocławiem a Berlinem

Miejsce: Salon Herz, OP ENHEIM

Program spotkania:
• „Widzialni niewidzialni. Skomplikowana historia Polek i Polaków w Niemczech“ – wykład prof. dr Petera Olivera Loewa
•  W dyskusji udział wezmą Małgorzata Chilkiewicz (FundacjaKalejdoskop Kultur), Bogna Koreng (Radio MDR w Budziszynie /MDR SATKULA), prof. dr Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt) i Artem Zozulia (Fundacja Ukraina).Moderacja: dr Magdalena Gębala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Poczdam)
• Wstęp wolny. Zapisy prosimy kierować na adres visit@oppenheim.org.
• Limit miejsc: 15.
• Wydarzenie będzie tłumaczone i transmitowane na żywo dzięki współpracy zWroFoto.

/

Różnorodność językowa i wyznaniowa jest od zawsze wizytówką Wrocławia. Na przełomie XIX i XX w. miasto było ważnym ośrodkiem osadnictwa niemieckich, polskich i żydowskich emigrantów, co doprowadziło do jego kulturowego, naukowego i gospodarczego rozkwitu. II wojna światowa brutalnie zakończyła ten okres. Aby uniknąć konfliktów na tle mniejszościowym, powojenna Polska miała stać się homogenicznym pod względem etnicznym państwem narodowym. Cel ten osiągnięto za pomocą przymusowych przesiedleń oraz asymilacji. Dopiero od 1989 r. mniejszościom w Polsce wolno jest się organizować. Od 1997 r. ich prawa zapisane są w Konstytucji. Dziś Wrocław znów jest otwartym i tolerancyjnym miastem, które przyciąga ludzi o różnym pochodzeniu, kulturze i języku. Tym samym nawiązuje on do swojej bogatej wielokulturowej przeszłości.

Tematem spotkania będzie sytuacja mniejszości i społeczności niemieckiej i ukraińskiej we Wrocławiu, ich rola w społeczeństwie oraz obecność w dyskursie publicznym. Na podium przyjrzymy się również zagranicy a konkretnie sytuacji Polaków i Łużyczan w Niemczech.

Spotkanie realizowane we współpracy między Fundacją OP ENHEIM i Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach programu "Wrocławska Strategia na rzecz Dialogu Międzykulturowego" 2018-2022 / www.wroclaw.pl.