02.07

#OP_Young

Liliana Piskorska (ur. 1988, Toruń) - artystka wizualna, doktora sztuk pięknych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2011 studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 obroniła pracę doktorską na toruńskim WSP (promotorka Elżbieta Jabłońska). Od 2013 roku członkini Grupy nad Wisłą. Finalistka Forecast Forum w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie w 2017 roku. Laureatka nagrody publiczności: Spojrzenia 2019: Nagroda Deutsche Bank. Jej prace pokazywane były na ponad 90 wystawach grupowych i indywidualnych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.


Statement
Artystka w swojej działalności artystycznej analizuje problematykę społeczną z perspektywy radykalnej wrażliwości, zakorzenionej w praktyce i teorii feministyczno-queerowej i feministyczno-posthumanistycznej. Skupia się na zależnościach pomiędzy państwem, narodem, tożsamością środkowo-europejską, a pozycją peryferyjnych tożsamości. Podejmuje temat queerowej lesbijskości i nieheteronormatywności, zastanawiając się nad jej konstrukcją i potencjalnością, oraz bada miejsce Innego w budowaniu projektów państwowych. Ważnym elementem jej praktyki artystycznej są kwestie tożsamości grupowej, pamięci zbiorowej, konstrukcji prawa, oraz sposoby budowania wyobrażonych wspólnot. Buduje swoje projekty bazując na performatywnych doświadczeniach, działa intermedialnie tworząc elementy instalacyjno-rzeźbiarskie, wideo i fotografie.

Portfolio: 
lilianapiskorska.com