08.11

Z wielką radością zapraszamy do OP ENHEIM na Polsko-Niemiecki Tydzień Spotkań we Wrocławiu, organizowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury, który odbędzie się w dniach 3-9 grudnia. Fundacja OP ENHEIM jest partnerem wydarzenia. 

To niepowtarzalna okazja, aby poznać historię i architekturę kamienicy oraz detale starannej renowacji dawnego Domu Oppenheimów. W ramach Tygodnia Spotkań na Solnym 4 polecamy szczególnie:

  • Spotkanie promujące książkę autorstwa Lisy Höhenleitner pt. Dom Oppenheimów we Wrocławiu. Kamienica opowiada historię miasta prowadzone przez Volkmara Umlaufta z Fundacji OP ENHEIM (3.12, Salon Herz, 5. piętro, godz.17:00)

  • Oprowadzanie po wystawie Mirosława Bałki pt. 1/1/1/1/1 z Andą Rottenberg, kuratorką wystawy (3.12, galeria 1. piętro, godz. 19:30)


Polsko – Niemiecki Tydzień Spotkań we Wrocławiu – Breslau w ramach ECHY 2018 odbywa się pod hasłem Wrocław – Breslau 2018. Zaginione światy – na nowo odnalezione miejsca: Życie społeczności żydowskiej w Breslau/Wrocławiu wczoraj i dzisiaj utrwalone w ich zabytkach.

WYDARZENIA W OP ENHEIM - PROGRAM

Poniedziałek, 3.12.2018
Godz. 17:00 - 19:00: Salon Herz, 5. piętro
Volkmar Umlauft: Dom Oppenheimów – jego historia, odrestaurowanie, przyszłość. Prezentacja książki autorstwa Lisy Höhenleitner pt. Dom Oppenheimów we Wrocławiu. Kamienica opowiada historię miasta
Wydarzenie przygotowane wspólnie z Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam.

Godz. 19:30: galeria, 1. piętro
מולדת, anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau.
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. 1/1/1/1/1 z Andą Rottenbrg, kuratorką wystawy

Czwartek, 6.12.2018
Godz. 19:00: Salon Herz, 5. piętro
Wykład prof. dr Arno Herziga, Hamburg,Zur Geschichte des jüdischen Bürgertums in Breslau. Wprowadzenie i odczyty z nowej pozycji wydawniczej autorstwa profesora Herziga:900 Jahrejüdisches Leben in Schlesien Görlitz: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2018
Oprawa muzyczna: Lausitzer Barockensemble
Dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Landu Saksonia we Wrocławiu.

Piątek, 7.12.2018
Godz. 19:30: galeria, 1. piętro
מולדת, anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. 1/1/1/1/1
Kuratorka: Anda Rottenberg
Oprowadza: Kama Wróbel

Sobota, 8.12.2018
Godz. 14:00 – 15:30: Salon Herz, 5. piętro
Rozmowa o kolorystyce. Określanie kolorystyki w procesie restauratorskim Domu Oppehneimów. Opowiada Rayk Grieger, Görlitz: Die Macht der Farbe: Restaurierungen am Oppenheim Haus. Dyskusja z udziałem Miejskiej Konserwator Zabytków - Agaty Chmielowskiej
Moderator: Aleksandra Ciecierzyńska

Godz. 16:00: Przerwa.

Godz. 17:00: Salon Herz, 5. piętro
Prezentacja filmu: Wir sind Juden aus Breslau, (w języku niemieckim z polskimi napisami)
Dzięki współpracy z Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam

Godz. 19:30: galeria, 1. piętro
מולדת, anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. 1/1/1/1/1
Kuratorka: Anda Rottenberg
Oprowadza: Kama Wróbel

Niedziela, 9.12.2018
Godz. 19:00: OP ENHEIM
Uroczyste zakończenie Tygodnia Spotkań
Przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu

WSTĘP WOLNY. Wszystkie prezentacje będą prowadzone w formule dwujęzycznej, polsko-niemieckiej.

Biorąc udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Spotkań Wrocław / Breslau 2018 wyrażacie Państwo zgodę na bezterminowe przetwarzanie zdjęć, na których znajdą się Państwa postacie, w celu dokumentowania ww. wydarzeń przez organizatorów oraz prezentowania ich w mediach. Dziękujemy za zrozumienie.

IDEA
2018 rok we Wrocławiu (Breslau) jest rokiem wyjątkowym ze względu na ukończenie prac budowlano-konserwatorskich oraz udostępnienie publiczności dwóch odrestaurowanych pomników żydowskiej kultury: mykwy w Synagodze pod Białym Bocianem oraz Domu Oppenheimów przy Placu Solnym, w ścisłym centrum miasta. Te dwa obiekty o wyjątkowej urodzie w przyszłości zajmować będą stałe miejsce w życiu mieszkańców Wrocławia i odwiedzających to miasto. Dlatego też uczestnicząca w ich odrestaurowaniu Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury / Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS) postanowiła zaprezentować je szerszej publiczności zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego – ECHY 2018.

Mykwa, należąca do gminy żydowskiej, powstała około 1900 roku, kiedy to nadano jej nowoczesną, zgodną z duchem czasów formułę. Dom Oppenheimów z kolei – budowla pochodząca z wczesnych czasów nowożytnych – został zbarokizowany na początku XIX wieku dzięki żydowskiemu bankierowi – Heymannowi Oppenheim. Oba zabytki noszą ślady wspólnego dziedzictwa kulturowego, bazującego na historii żydowskiej, niemiecko-pruskiej oraz polskiej. Dzięki cywilizacji i kulturze, która je ukształtowała, należą do tradycji środkowoeuropejskiej, wpisując się jednak w dzieje całej Europy. Oba odnowione zabytki są wyjątkowe. Dlatego tak ważne jest, że zostają ponownie udostępnione szerszej publiczności oraz przeznaczone do codziennego użytkowania.

Z inicjatywy Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury wraz z Fundacją Bente Kahan, Fundacją OP ENHEIM oraz Muzeum Miejskim Wrocławia stworzony został tygodniowy program wydarzeń, podczas których będzie można poznać obydwa pomniki architektonicznej historii. W cyklu wykładów, odczytów, prezentacji książek i dyskusji na temat restauracji zabytków zaprezentowana zostanie niezwykłość mykwy i Domu Oppenheimów oraz związane z ich uratowaniem i odrestaurowaniem działania konserwatorskie. Wszystkiemu towarzyszyć będą muzyka i prezentacja filmu.

Wyjątkowym wydarzeniem spośród wyżej wymienionych jest instalacja świetlna Mirosława Bałki pt. 1/1/1/1/1, przygotowana pod opieką kuratorską Andy Rottenberg, która otwiera działalność artystyczną galerii OP PENHEIM. Autor instalacji obrazuje w niej odmienne znaczenie słowa OJCZYZNA, wyrażone w językach: hebrajskim, polskim, niemieckim i łacinie. Jego różnorodność odzwierciedla mieszankę ludzi i losów, których gościła w swojej długiej historii barokowa kamienica żydowskiego bankiera Oppenheima przy Placu Solnym 4 we Wrocławiu / Breslau.

Podczas Tygodnia Spotkań będzie można zobaczyć miejsca, w których żyli i pracowali Żydzi na przestrzeni 900-letniej historii Breslau oraz współczesnego Wrocławia. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia.

Organizator: Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury / Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS)

Pełen program: www.deutsch-polnische-stiftung.de