29.11

Serdecznie zapraszamy na Koncert w ramach "Projektu Weinberga", który się odbędzie 9 grudnia 2016 r. w Klubie Muzyki i Literatury o godzinie 18.

Spotkanie młodej pianistki – Katarzyny Wasiak z dziełami Mieczysława Weinberga zaowocowało pomysłem stworzenia projektu, który miałby wymiar nie tylko muzyczny. Powstał on bowiem z głębokiej potrzeby wpisania się w nurt kultury świadomej, propagującej polsko-żydowskie dziedzictwo artystyczne oraz potrzeby zainteresowania młodego pokolenia Polaków problematyką stosunków polsko-żydowskich.

Skupiony wokół twórczości i osoby Mieczysława Weinberga, ma jednak na celu przede wszystkim propagowanie niezwykłej muzyki tego kompozytora, muzyki o wyjątkowo wysokiej wartości artystycznej. Utalentowany, a prawie zapomniany Mieczysław Weinberg, podobnie jak Szymon Laks – drugi kompozytor pochodzenia polsko-żydowskiego prezentowany w projekcie, zasługują na to, aby ich spuścizna znana była znacznie szerzej.

Ogniwem łączącym twórców i odtwórców jest także fakt życia na emigracji – okoliczność ta stała się dodatkowym impulsem do stworzenia tego projektu.


Kasia Wasiak - fortepian                        &               Kwartet smyczkowy „Diverso”

Dagmara Foryś – skrzypce
Magdalena Krawczuk – altówka
Zofia Łodygowska - wiolonczela
Marcin Ostrowski – skrzypce


Program
Mieczysław Weinberg
Kwintet fortepianowy Op. 18 (1944)
***
Hans Gal
Sonata na altówkę i fortepian Op. 101 (1941)
Szymon Laks
Kwintet fortepianowy na motywach polskiej muzyki ludowej (1967)