04.11

Trzy Plagi / Galeria Labirynt w OP ENHEIM
8 listopada, godz. 18:00
Salon Herz, V p. OP ENHEIM
Plac Solny 4, Wrocław

OP ENHEIM i Galeria Labirynt zapraszają na spotkanie z kuratorkami wystawy „Trzy Plagi". Magda Linkowska i Agnieszka Cieślak opowiedzą o jej idei oraz głównych wątkach, którymi są: zagadnienie nacjonalizmu i faszyzmu, problem Innego, wątek feministyczny czy pytanie o religijny fundamentalizm.

Prezentacji towarzyszyć będą projekcje wybranych prac wideo, m.in. „Sztamy” Ewy Axelrad, „Exposé” Jacka Malinowskiego i „Zapytaj Syrenę” Agnieszki Polskiej.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z wydanej w 1993 roku książki Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Imperium". Autor ostrzega w niej:„Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”.

Wydarzenie jest bezpłatne.
Prosimy zgłosić chęć uczestnictwa na adres: visit@openheim.org.
___________________
Wystawa Trzy Plagi jest częścią programu ogólnopolskiej inicjatywy Rok Antyfaszystowski, więcej informacji: www.rokantyfaszystowski.org.