10.09

W dniach 5 i 6 września 2020 r. do Wrocławia przyjechała delegacja niemieckich konserwatorów i restauratorów zabytków. Podczas pobytu zorganizowanego przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury odbyła się również wizyta w Domu Oppenheimów. Oprowadzanie prowadził Rayk Grieger (konserwator zabytków i restaurator z Görlitz), który opracował kolorystykę kamienicy przy pl. Solnym 4 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz Karolina Jara (Biuro DPS we Wrocławiu). W trakcie wizyty doszło do spotkania gości z Niemiec z członkami Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce z Oddziału Śląskiego: Krzysztofem Ałykowem (przewodniczącym SKZ), Agatą Chmielowską (Miejską Konserwator Zabytków), Krzysztofem Wartenbergiem i Maciejem Lorencem.

Planujemy kontynuować wymianę doświadczeń między niemieckimi i polskimi konserwatorami w formie konferencji branżowej w przyszłym roku.