09.04

Nie było to łatwe zadanie, dziękujemy za wszystkie otrzymane ankiety-zgłoszenia.  O tym, kto pojedzie z nami na wizyty studyjne zdecydowały Wasze odpowiedzi na zadane przez nas pytania, które brzmiały: dlaczego chcielibyście z nami pojechać i na jakich zagadnieniach będziecie skupiali swoją uwagę podczas realizacji wizyt.

#OP_FAME
#OP_VISITORS

W ramach projektu OP_FAME wizyty studyjne w Dreźnie i Wrocławiu odbędą:

Agata Lankamer - za badania nad futurystycznymi wizjami kobiecości i tematem cyberfeminizmu. Wierzymy, że spotkanie z drezdeńskim Womanismusem będzie bardzo ciekawym doświadczeniem i przyniesie pożytek obydwu stronom.

Katarzyna Kowalska
 - za jej topograficzne poszukiwania oraz ogromne, pełne energii zaangażowanie we współpracę, wymianę i płaszczyzny rozwoju artystycznego oraz koncentrację na aspektach tożsamości jednostki i lokalnego środowiska.

W ramach projektu #OP_VISITORS i #OP_FAME wizyty studyjne w Berlinie i Warszawie odbędą:

Gabriela Kowalska, która nie boi się koprodukcji, interdyscyplinarności, komercyjnego obiegu młodej sztuki, a także sukcesywnego przybliżania tych mechanizmów na wrocławskim gruncie.

Justyna Adamczyk, która przywołując zapomnianą postać marszanda chce poznać, w jaki sposób w świecie komercji działa rekomendacja instytucji, a nieformalne okoliczności mogą owocować projektami artystycznymi.

Monika Polak, która nie zapomina o poznaniu odbiorcy sztuki i wzajemnej relacji artysta-odbiorca w komercyjnym świecie, a w budowaniu artystycznej wizji zawodowej spełnienie twórcze łączy z poczuciem stabilizacji zawodowej.

Katarzyna Rutkowska, która zamierza berlińskie fenomeny - chociażby w części - zaszczepić do swojego miasta, podpatrując mechanizmy rządzące w Berlinie, przełożyć je na świadome zaplanowanie swojej drogi artystycznej  po zakończeniu edukacji artystycznej.

Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy. Program wizyt studyjnych oraz uczestników strony niemieckiej przedstawimy niebawem.


Projekt OP_FAME realizowany jest we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Projekt OP_VISITORS realizowany jest w ramach Oder-Partnerschaft / Partnerstwo Odry