Europa Forum


Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze

Dom Oppenheimów
Plac Solny 4 (3. piętro)
50-060 Wrocław

Strona www

Kontakt:
info@ef.com.pl                                                        
Tel.: +48 71 342 04 35                                            
 

____________________________________________________________________

EUROPA FORUM powstało w roku 2003 i wywodzi się z dawnego koła gospodarczego działającego przy Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. EUROPA FORUM jest organizacją gospodarczą łączącą zarówno niemieckie jak i polskie firmy z Dolnego Śląska w jedną sieć wielostronnych powiązań. Patronat honorowy nad Stowarzyszeniem sprawują Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM stanowi stabilną platformę komunikacji dla podmiotów gospodarczych, działających aktywnie na polskim rynku.
Chętnie dzielimy się dotychczas zdobytymi doświadczeniami z tymi, którzy chcą się zaangażować w działalność w Polsce. Wspieramy oddziały koncernów, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, osoby wykonujące wolne zawody. Ściśle współpracujemy z instytucjonalnymi partnerami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami po obu stronach Odry.