OP_Visitors

Program OP_VISITORS to cykl wizyt studyjnych, który poświęcony jest współpracy polsko-niemieckiej i koncentruje się na tematach, które dają możliwość poznania modeli pracy, organizacji, planowania w sektorze artystycznym w obu krajach. Celem projektu jest zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych uczestników w oparciu o wzajemne doświadczenie i wiedzę ekspercką. Nawiązane w ten sposób kontakty mają nietylko skrócić dystans pomiędzy uczestnikami, a ekspertami, ale też pozytywnie wpłynąć na współpracę, integrację i elastyczność zawodową.

- Tworzymy połączenie między ludźmi z Berlina i Wrocławia, którzy interesują się sztuką i kulturą, a naszym celem jest wsparcie działań sieciowych między artystami, kuratorami i kolekcjonerami.

Pierwsza edycja projektu realizowana jest przy wsparciu Departamentu Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie realizującego projekt Partnerstwo Odry

Projekt dofinansowany z środków