OP_Young

OP_Young
Nowy program OP ENHEIM


PIERWSZA EDYCJA

Pierwsza edycja programu OP_Young rozpoczęła się 3 czerwca wraz z ogłoszeniem otwartego naboru na realizacje artystyczne. Do udziału zaprosiliśmy artystów i artystki sztuk wizualnych , którzy nie przekroczyli 35. roku życia i związani są z obszarem Dolnego Śląska. Z uwagi na krótki czas realizacji programu, przyjmowane były gotowe projekty (max. 1) lub wykonane już prace (max. 5). Wszyscy zainteresowani mogli złożyć swoje propozycje do 21 czerwca 2020 roku.

W ramach otwartego naboru na realizacje artystyczne, trafiło do nas 65 zgłoszeń. Spośród nich wytypowaliśmy te, które naszym zdaniem reprezentują najbardziej dojrzały, spójny i oryginalny język wyrazu, a prezentowane przez ich autorów postawy wskazują na konsekwentnie rozwijaną, czasami niełatwą, ale świadomą drogę rozwoju - zarówno w kontekście podejmowanej problematyki, jak i doboru medium.

LAUREACI I LAUREATKI

Jury w składzie: Viola Wojnowski, Volkmar Umlauft, Kama Wróbel, Aga Smutek, Grzegorz Kozak, w otwartym naborze na realizacje artystyczne do 1. edycji programu OP_Young, postanowiło nagrodzić następujących twórców i twórczynie:


>> Jakubowicz Jakub
>> Jurczykowski Oktawian
>> Krzyżanowska Nikita
>> Piskorska Liliana


Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienie, które otrzymuje:

>> Morawiec-Winiarska Dorota


Sylwetki wszystkich laureatów oraz ich twórczość będzie można oglądać w ramach indywidualnych prezentacji czasowych w OP ENHEIM. Więcej informacji o terminach pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Zaplanowane zostaną także wydarzenia towarzyszące - spotkania autorskie oraz oprowadzania po wystawach.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym twórcom i twórczyniom życzymy dalszego rozwoju i pozostania w przekonaniu, że sztuka ma prawdziwą moc.


O PROGRAMIE

OP_Young to najnowszy projekt realizowany w OP ENHEIM. Powstał z potrzeby wsparcia lokalnego środowiska artystycznego w dobie pandemii COVID-19. Reagując na niełatwą sytuację artystek i artystów, postanowiliśmy stworzyć program, który nie opiera się wyłącznie na pomocy finansowej, ale który poprzez swoją rozbudowaną formułę, ma szansę wpłynąć na ożywienie wrocławskiej sceny artystycznej oraz włączyć przedstawicielki i przedstawicieli młodego pokolenia w obszar dyskusji krytycznej i artystycznej.

OP_Young, to również symboliczne otwarcie się naszej instytucji na młodych, progresywnych twórców i twórczynie, których rozwój chcemy aktywnie wspierać. Projekt ten, odbywający się aktualnie jako edycja pilotażowa, na stałe zagości w programie OP ENHEIM.

Podczas trwania projektu odbędą się również wydarzenia towarzyszące: m.in. spotkanie z artystkami/artystami czy oprowadzania po wystawach. Przeprowadzony zostanie również mentorski program, podczas którego opracowane zostaną takie materiały jak: portfolio, statement oraz press kit. Wybrane realizacje artystyczne będzie można nabyć, a jedna z prac prezentowanych podczas czterech pokazów, zostanie zakupiona do kolekcji OP ENHEIM.//


Pytania dotyczące naboru: visit@openheim.org
Kontakt dla mediów: Agnieszka Smutek | aga.smutek@openheim.org