DIE SAMMLUNG_____OP ENHEIM / ABIS

DIE SAMMLUNG___OP ENHEIM / ABIS
wybór z kolekcji

czas trwania wystawy: 12.10 – 31.12.2019
Artyści: Assig / Bujnowski / Fetting / Gerken / Gaskell / Hart / Kiefer / Koberling / Lafontaine / Opałka / Pągowska / Rauschenberg / Rogalski / Sasnal / Wenders / Wróblewski / Ziemski
Kuratorka: Kama WróbelKolekcja dzieł sztuki to coś więcej, niż zbiór obiektów artystycznych.
To również zapis pasji, potrzeby obcowania ze sztuką, a także obraz kondycji otaczającego nas świata. Świata, widzianego z perspektywy jednostki, bacznie obserwowanego przez wprawne oko artysty i przetworzonego przez właściwy tylko jemu język wizualny.
To fascynuje.

Prezentowana w przestrzeniach OP ENHEIM wystawa to symboliczny obraz burzliwego w wielu środowiskach okresu w historii, również sztuki. Zachodzące w 2 poł. XX w. w Europie i Ameryce zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne, w wyraźny sposób odcisnęły się na postawach i życiorysach ówczesnych artystów, jak również wpłynęły na tworzoną przez nich sztukę. Rodzące się nowe nurty, poszukiwanie oryginalnych języków artystycznego wyrazu, powroty i kontry do zastanych porządków, zaowocowały powstaniem zupełnie nowych stylistyk, jak również zachwianiem niepodzielnie trwającego prymu sztuki europejskiej i w rezultacie triumfu sztuki amerykańskiej na arenie międzynarodowej. Wystawa Die Sammlung___ jest symboliczną opowieścią o tych zmianach.

W ramach wystawy, w przestrzeniach OP ENHEIM, będzie można zobaczyć m.in. utrzymane w duchu combine painting obrazy Roberta Rauschenberga czy odnoszące się do środowiska Neue Wilde, skupionego wokół Galerii przy Moritzplatz prace Reinera Fettinga, a także Bernda Koberlinga. Rehabilitacja wątków wojennych poruszona zostanie w pracach Anselma Kiefera i Wima Wendersa, podczas gdy o poszukiwaniu siebie i nowego sposobu wyrażania się w powojennej Polsce i Europie, opowiedzą obrazy Teresy Pągowskiej, Rajmunda Ziemskiego i Romana Opałki. Nie zabraknie też wątków współczesnych (Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Ina Gerken) czy sztuki kobiecej (Marie-Jo Lafointaine, Claudia Hart).

Nie znajdziemy tu więc muzealnej narracji, a stosunkowo swobodną wędrówkę, której kierunek wyznaczany jest poprzez pojedyncze prace-symbole, wskazujące na istotne z punktu widzenia historii sztuki wydarzenia czy momenty zwrotne. Narracja ekspozycji podąża za kształtem oraz zawartością zbiorów ABIS i OP ENHEIM, które w przeważającej większości składają się ze sztuki niemieckiej, polskiej i amerykańskiej, mając jednak istotne uzupełnienia o dzieła angielskie, włoskie i belgijskie. Kolekcja ABIS to grupa obiektów sztuki, które opracował i wprowadził do niej uznany kolekcjoner Dr. Erich Marx (Sammlung Marx - Berlin). Teraz zbiór ABIS, uzupełniony pracami z kolekcji OP ENHEIM, otwiera dla siebie nowy rozdział.

Wystawa ta ma dla nas szczególny charakter. To pokaz dzieł sztuki będących niewielkim fragmentem obszernej kolekcji ABIS/OP ENHEIM, który stanowi dla nas istotny punkt odniesienia w codziennej pracy. Jest to również prezentacja prywatnego, sukcesywnie rozwijanego zbioru sztuki współczesnej, owej die Sammlung (niem. kolekcja) stanowiącej punkt wyjścia do rozmowy o istocie kolekcjonowania, które we współczesnych czasach zaczęło nabierać społecznego wymiaru i wspólnotowego charakteru. Za pomocą tej właśnie ekspozycji chcemy zadać pytanie o wartość tworzenia prywatnych - nie zagrożonych przez coraz częściej pojawiające się formy ograniczeń - kolekcji i o to, czy proces ten może mieć realny wpływ na historię, niezależność i rozwój kultury, sztuki czy pośrednio też, naszej tożsamości.

____________

OP ENHEIM/ABIS

Zbiór ABIS powstał w latach 1980-2016 i jest grupą obiektów sztuki, które opracował i wprowadził do niej uznany kolekcjoner Dr Erich Marx (Sammlung Marx - Berlin). Teraz zbiór ABIS, uzupełniony pracami z kolekcji OP ENHEIM, otwiera dla siebie nowy rozdział. Zawiera blisko 140 dzieł sztuki światowego formatu, które powstały w latach 50.– 90. XX wieku oraz początku wieku XXI. W przeważającej ilości są to obiekty pochodzące z Niemiec (m.in.Martin Assig, Georg Baselitz, Tim Eitel, Reiner Fetting, Eberhardt Havekost, Anselm Kiefer, Wim Wenders), z uzupełnieniami sztuki amerykańskiej (m.in. Hans Hoffmann, Robert Rauschenberg, Julian Schnabel), włoskiej Transavanguardia i Nuova Scuola Romana (m.in. Cucci, Bruno Ceccobelli, Ernesto Tatafiore), a także interesującej reprezentacji sztuki polskiej (m.in. Rafał Bujnowski, Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal). W zbiorze ABIS obecny jest również zespół sztuki kobiecej, w tym klasyczne pozycje artystek takich, jak Marie-Jo Lafontaine, Fiona Rae, Claudia Hart.


Dzieła ze zbiorów ABIS prezentowane są na stałe w American Academy w Berlinie, a także współpracują ze światowymi instytucjami kultury, jak również z wrocławskim Domem dla Kultury OP ENHEIM, którego działalność została zainicjowana w październiku 2018 roku, kuratorowaną przez Andę Rottenberg, wystawą Mirosława Bałki pt. 1/1/1/1/1. Od tego też czasu OP ENHEIM buduje swoją własną kolekcję, w której znajdują się prace eksponowane podczas wystaw czasowych, jak również obiekty artystyczne autorstwa twórców prezentujących wyróżniające się, interesujące postawy. W kolekcji OP ENHEIM znajdują się prace (m.in. Mirosława Bałki, Huberta Czerepoka, Jarosława Kozłowskiego, Bernda Koberlinga, Dominika Lejmana czy Iny Gerken).

____________

Mecenasem wystawy jest Womak Holding SA.
Partnerem wystawy jest Art Logistic
Patronem medialnym wystawy jest Magazyn SZUM, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura.