08.12
start godz. 12:00

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że praca magisterska pt. 'Das „Oppenheim-Haus“ in Breslau/Wrocław. Ein Bürgerhaus erzählt die jüdische, deutsche und polnische Geschichte seiner Stadt' („Dom Oppenheimów w Breslau/we Wrocławiu. Dom mieszczański opowiada o żydowskiej, niemieckiej i polskiej historii swojego miasta“) napisana przez Lisę Höhenleitner zdobyła tegoroczną 1. Nagrodę Naukową Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2015 jako najlepsza praca magisterska. Laureaci 2015

Jesteśmy nie tylko dlatego dumni, gdyż Lisa jest bliską nam osobą i mocno związana z działalnością OP ENHEIM, lecz także, ponieważ praca jest na temat historii i losów niektórych mieszkańców historycznego Domu Oppenheimów przy Placu Solnym. Nagroda Ambasadora, która została Lisie wręczona 8 grudnia br. o godz. 12 w Senatssaal w Humboldt-Universität zu Berlin, wyróżnia wybitne prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które są poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Gratulujemy naszej zdolnej Lisie z całego serca i życzymy jej na dalszej drodze jeszcze wiele sukcesów i kolejnych nagród.