Chcemy, aby sztuka, którą prezentujemy mogła trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego też intensywnie pracujemy nad dostępnością naszej galerii dla osób narażonych na różne formy wykluczenia.
Projektujemy działania będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Wprowadzamy ciche godziny dla osób ze spektrum autyzmu, wdrażamy udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, przygotowujemy Przedprzewodnik, planujemy oprowadzania dostosowane dla grup m.in. dla osób Niedowidzących, Głuchych i publiczności 60+. Sztuka i kultura to dla nas różnorodność, otwartość i obszary bez barier.
Niedługo zobaczycie efekty naszej pracy!