OP_Young to otwarty nabór na realizacje artystyczne skierowany do wszystkich artystek i artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia i związani są z obszarem Dolnego Śląska. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłonionych zostało czterech Laureatów, których prace będzie można oglądać w OP ENHEIM w postaci indywidualnych prezentacji.

Jury w składzie: Viola Wojnowski, Volkmar Umlauft, Kama Wróbel, Aga Smutek, Grzegorz Kozak, w otwartym naborze na realizacje artystyczne OP_Young, postanowiło nagrodzić następujących twórców i twórczynie:

Laureatami 1. edycji programu OP_Young są:
>> Jakubowicz Jakub
>> Jurczykowski Oktawian
>> Krzyżanowska Nikita
>> Piskorska Liliana

Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienie, które otrzymuje:
>> Morawiec-Winiarska Dorota

Wybór nie był prosty. Zdecydowana większość zgłoszeń prezentowała wysoki poziom dowodząc, że związani z Dolnym Śląskiem artyści i artystki konsekwentnie, jak również pewnie, kroczą wybraną ścieżką rozwoju artystycznego. Poznawanie twórczości wszystkich uczestników i uczestniczek było dla nas prawdziwą ucztą dla oka oraz ducha, co znaczy, że sztuka młodego pokolenia w dalszym ciągu ma wiele do powiedzenia. To cieszy.

Trafiło do nas 65 zgłoszeń, spośród których wytypowaliśmy te, które naszym zdaniem reprezentują najbardziej dojrzały, spójny i oryginalny język wyrazu, a prezentowane przez ich autorów postawy wskazują na konsekwentnie rozwijaną, czasami niełatwą, ale świadomą drogę rozwoju – zarówno w kontekście podejmowanej problematyki, jak i doboru medium.

Sylwetki wszystkich laureatów oraz ich twórczość będzie można oglądać w ramach indywidualnych prezentacji czasowych w OP ENHEIM. Więcej informacji o terminach pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Wszystkim Laureatom gratulujemy, a pozostałym twórcom i twórczyniom życzymy dalszego rozwoju i pozostania w przekonaniu, że sztuka ma prawdziwą moc.

O PROJEKCIE:
OP_Young to najnowszy projekt realizowany w OP ENHEIM. Powstał z potrzeby wsparcia lokalnego środowiska artystycznego w dobie pandemii COVID-19. Reagując na niełatwą sytuację artystek i artystów, postanowiliśmy stworzyć program, który nie opiera się wyłącznie na pomocy finansowej, ale który poprzez swoją rozbudowaną formułę, ma szansę wpłynąć na ożywienie wrocławskiej sceny artystycznej oraz włączyć przedstawicielki i przedstawicieli młodego pokolenia w obszar dyskusji krytycznej i artystycznej.OP_Young, to również symboliczne otwarcie się naszej instytucji na młodych, progresywnych twórców i twórczynie, których rozwój chcemy aktywnie wspierać. Projekt ten, odbywający się aktualnie jako edycja pilotażowa, na stałe zagości w programie OP ENHEIM.