Druga połowa XX wieku przyniosła wiele zmian w Europie i Ameryce. Odcisnęły się one wyraźnie w postawach ówcześnie żyjących artystów oraz w tworzonej przez nich sztuce. Już 11 października o godz. 19.00 zapraszamy na wernisaż wystawy DIE SAMMLUNG____ OP ENHEIM / ABIS, czyli pokaz dzieł sztuki międzynarodowego formatu, które należą do zbiorów ABIS oraz OP ENHEIM. Jest to opowieść o rozwoju, wielopłaszczyznowości, a także różnorodności sztuki światowej 2 poł. XX wieku – w szczególności zaś sztuki niemieckiej, polskiej i amerykańskiej.

W 1953 roku artysta Robert Rauschenberg wymazał gumką rysunek jednego z czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego, Willema de Kooninga. Ten gest uznaje się za symboliczny początek pop-artu, a Roberta Rauschenberga – za pioniera tego nurtu w sztuce.To zaledwie jeden z przykładów zupełnie nowych stylistyk, które pojawiły się w 2. poł. XX w. na scenie artystycznej w powojennym świecie. Były one owocem rodzących się wówczas nurtów, poszukiwania oryginalnych języków artystycznego wyrazu, powrotów i kontr do zastanych porządków. Wystawa Die Sammlung___ jest symboliczną opowieścią o tych zmianach.

W ramach ekspozycji zobaczymy m.in. obrazy Rauschenberga, Fettinga czy Koberlinga. Rehabilitacja wątków wojennych poruszona zostanie w pracach Kiefera i Wendersa, podczas gdy o poszukiwaniu siebie i nowego sposobu wyrażania się w powojennej rzeczywistości opowiedzą obrazy Pągowskiej, Ziemskiego i Opałki. Nie zabraknie też wątków współczesnych (Sasnal, Bujnowski, Gerken) czy sztuki kobiecej (Lafointaine, Rae, Hart).

DIE SAMMLUNG___OP ENHEIM / ABIS
wybór z kolekcji

wernisaż wystawy: 11.10.2019, godz. 19:00
czas trwania wystawy: 12.10 – 31.12.2019

Artyści: Assig / Bujnowski / Fetting / Gerken / Gaskell / Hart / Kiefer / Koberling / Lafontaine / Opałka / Pągowska / Rae / Rauschenberg / Rogalski / Sasnal / Wenders / Wróblewski / Ziemski
Kuratorka: Kama Wróbel

Więcej o wystawie: bit.ly/DieSammlung
Więcej o zbiorach OP ENHEIM / ABIS: bit.ly/OPENHEIM_ABIS
Wydarzenie na Facebook’u: bit.ly/DieSammlungFB