◾️ Kiedy: 19.11.2023, godz. 10:00-15:00
◾️ Gdzie: Salon Herz, V p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
◾️ Język: polski, niemiecki
◾️ Wstęp bezpłatny
◾️ Zapisy nieobowiązkowe

„Opiekunowie (nie)pamięci” to spotkanie osób, które przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach. Są to zarówno polscy, jak i niemieccy liderzy działań w obszarze ratowania miejsc pochówków. Spotkania odbywają się cyklicznie 3-4 razy w roku i pozwalają na poznanie się oraz wymianę doświadczeń między osobami i grupami zaangażowanymi w ratowanie nekropolii. Mają formułę seminariów z udziałem gości specjalnych, mini-warsztatów, a czasem również spacerów studyjnych. Chętni uczestnicy mają możliwość przedstawienia swoich działań lub problemów do dyskusji w krótkich prezentacjach.

Na najbliższym, czwartym z kolei spotkaniu, gościem specjalnym będzie Grzegorz Ostrowski, który w swojej prezentacji opowie o inwentaryzacji cmentarzy w województwie lubuskim.

Kolejne wydarzenie jest zaplanowane na wiosnę 2024 roku.
_________

Organizatorzy: Dolnośląskie Laboratorium Kultury Ośrodka Kultury i Sztuki, OP ENHEIM

Partnerzy: Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury