OP_BOOKS | Spotkanie autorskie z Mieczysławą Wazacz „Wrocław ocalałych”

▪️Kiedy: 25.04.2023, godz.18:00
▪️Gdzie: Salon Herz, V p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
▪️Język: polski, niemiecki
▪️Wstęp bezpłatny
▪️Zapisy do 24.04.2023: http://bit.ly/43kSJQ3

Wspólnie z Muzeum Śląskim w Görlitz zapraszamy na spotkanie autorskie z Mieczysławą Wazacz oraz rozmowę o jej książce „Wrocław ocalałych”. Spotkanie poprowadzi Tamara Włodarczyk, autorka publikacji o społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku i przewodników po żydowskim Wrocławiu.

____

„Wrocław ocalałych” to historia dorastania polsko-żydowskiej dziewczynki Sławki w świecie przesiedleńców i ocalałych z Zagłady w pierwszych powojennych latach w polskim Wrocławiu. Opis rzeczywistości widzianej oczami dorastającego dziecka jest brutalny, poruszający, a jednocześnie pełen uroku, gdyż także poważne epizody są tu opowiedziane z humorem. 

Horyzont głównej bohaterki zdominowany jest przez nieuświadomiony konflikt z matką, drugą główną postacią książki. Zofia Kaut (przed wojną Salka Wilner, z domu Kaul), to typ współczesnej Matki Courage, która na straszne doświadczenia pod niemiecką okupacją reaguje odwróceniem się od judaizmu i parciem ku lepszemu. Dzięki odwadze i roztropności udaje się Zofii Kaut uratować życie swoje i dzieci. Po wojnie i przesunięciu granic Polski Zofia osiedla się z córkami Helą i Sławką na Dolnym Śląsku i kontynuuje sprawdzoną w czasie wojny strategię przetrwania. Pod zmienionym nazwiskiem wybiera życie poza społecznością żydowską i robi wszystko, by nie zwracać na siebie uwagi polskiego środowiska.

Autobiograficzna narracja czerpie także z innych autentycznych losów pierwszej fali osadników na tzw. ziemiach odzyskanych, losów sięgających w przeszłość i trwających do dziś.

____

Mieczysława Wazacz urodziła się w 1942 roku w Mytnicy koło Lwowa. Po wojnie jej matka – podobnie jak tysiące ocalałych z Holokaustu i przesiedleńców ze Wschodu – osiedliła się z córkami na Dolnym Śląsku, najpierw na krótko w Legnicy, potem we Wrocławiu, gdzie autorka spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Po studiach w Akademii Filmowej w Łodzi pracowała w Telewizji Polskiej w Warszawie. Pod wpływem rozgorzałych w 1968 roku antysemickich zamieszek w Polsce opuściła kraj w 1971 roku i osiadła w Londynie, gdzie mieszka do dziś.

____

Książka ukazała się w języku polskim w 2018 roku nakładem wydawnictwa Fraza w Rzeszowie. Niemiecki przekład autorstwa Hansa Gregora Njemza został wydany przez  Muzeum Śląskie w Görlitz i będzie miał premierę w trakcie tegorocznych Dni Literatury nad Nysą (19-23.04.2023) w Görlitz-Zgorzelcu. Podczas spotkania będzie można kupić zarówno polsko- jak i niemieckojęzyczne wydanie książki.
________ 

Organizator: OP ENHEIM, Muzeum Śląskie w Görlitz, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Patronat Honorowy: Martin Kremer – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w Niemczech (BKM)